Program

pondělí 18. září

17:00 přivítání

17:15 Marie Bláhová (FF UK Praha): Klášterní historiografie v přemyslovských Čechách

18:30 večeře

20:00 koncert barokní hudby v Modrém sále (soubor Ensemble Convertendo)

úterý 19. září

8:00 tercie v klášterní kapli

8:15 snídaně

9:00 Radek Široký (ZIP Plzeň): Založení premonstrátské kanonie v Teplé ve světle nových poznatků archeologického výzkumu

9:30 Lubomír Zeman – Tomáš Karel – Filip Prekop (Národní památkový ústav, Plzeň, Loket): Pozůstatky středověkého kláštera ve světle nejnovějších      stavebních průzkumů

10:00 Petr Kubín (KTF UK Praha): Legenda o bratru Hroznatovi / Vita fratris Hroznatae

10:30 přestávka

11:00 Hana Pátková (FF UK Praha): Hroznata v listině pražského biskupa z roku 1216

11:30 Pavel Trnka (Národní archiv Praha): Hroznata a úřad probošta v Teplé

12:00 Jan Kremer (Centrum medievistických studií AV ČR): Snaha o centralizaci řádu premonstrátů a jeho české kanonie na počátku 13. století

12:30 oběd

14:00 prohlídka kláštera

16:30 Tomáš Velímský (UJEP Ústí n/L): Česká nobilita doby Hroznatovy. Od družinných elit raného středověku k vrcholně středověké pozemkové šlechtě

17:00 Dariusz Karczewski (Uniwersytet w Bydgoszcy): Początki zakonu Premonstratensów w Czechach i Polsce na tle porównawczym

18:00 nešpory o bl. Hroznatovi v klášterním kostele

19:00 večeře u táboráku v klášterní zahradě

středa 20. září

8:00 tercie v klášterní kapli

8:15 snídaně

9:00 Miroslav Herold (KTF UK Praha): Hroznata v humanistické a barokní literatuře

9:30 Jana Oppeltová – Robert Mečkovský (FF UP Olomouc): Obrazové cykly věnované bl. Hroznatovi a sv. Norbertovi v tepelské kanonii a jejich tvůrce laický bratr Lukáš Kilián Wolf (1682-1749)

10:00 Karel Řeháček (SOA Plzeň): Jaroslav Václav Vacek (1865-1935) – tepelský premonstrát ve službách českého národa

10:30 závěrečné slovo

11:00 Výlet do Starého Hrozňatova, na Loretu a Hohenberg (provádí Vilém Knoll /FP ZU Plzeň/)