Informace o konferenci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítejte na informačních stránkách ke konferenci Blahoslavený Hroznata a klášter premonstrátů v Teplé. Prosím, věnujte pozornost následujícím informacím.

Příspěvky z konference budou publikovány v časopise Minulostí západočeského kraje spolu s příspěvky z loňské konference v Chotěšově. Prosím, zašlete je (zpracované podle úzu MZK) na e-mail: kubin@ktf.cuni.cz nejpozději do 30. listopadu 2017.

Pořadatelé konference:

Kanonie premonstrátů v Teplé, Katedra církevních dějin a patrologie KTF UK, Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK