Informace o konferenci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítejte na informačních stránkách ke konferenci Blahoslavený Hroznata a klášter premonstrátů v Teplé. Prosím, věnujte pozornost následujícím informacím.

Ubytování zajišťuje klášter podle svých možností. Rovněž i stravování. Teplá leží navzdory svému jménu v chladném kraji, podle toho si prosím vezměte i oblečení. Více informací k ubytování a stravování naleznete v záložce Ubytování, informace budou průběžně aktualizovány.

Poslední den je plánován fakultativní výlet na místa spojená s Hroznatovou smrtí, tedy tradiční Starý Hrozňatov a pravděpodobnější Hohenberg an der Eger (viz obrázek v záložce Program).

Zaregisrujte se prosím prostřednictvím formuláře v záložce Registrace, ve kterém můžete zaškrtnout, zda požadujete zajistit ubytování a zda si přejete zúčastnit se středečního výletu. Nejpozději však do 31. srpna 2017.

Délka příspěvku je 20 minut. K příspěvku si můžete připravit PowerPointovou prezentaci. Příspěvky budou publikovány v časopise Minulostí západočeského kraje spolu s příspěvky z loňské konference v Chotěšově. Prosím, zašlete je (zpracované podle úzu MZK) na e-mail: kubin@ktf.cuni.cz nejpozději do 30. listopadu 2017.

Pořadatelé konference:

Kanonie premonstrátů v Teplé, Katedra církevních dějin a patrologie KTF UK, Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

Program

pondělí 18. září

17:00 přivítání

17:15 Marie Bláhová (FF UK Praha): Klášterní historiografie v přemyslovských Čechách

18:30 večeře

20:00 koncert barokní hudby v Modrém sále (soubor Ensemble Convertendo)

úterý 19. září

8:00 tercie v klášterní kapli

8:15 snídaně

9:00 Radek Široký (ZIP Plzeň): Založení premonstrátské kanonie v Teplé ve světle nových poznatků archeologického výzkumu

9:30 Lubomír Zeman – Tomáš Karel – Filip Prekop (Národní památkový ústav, Plzeň, Loket): Pozůstatky středověkého kláštera ve světle nejnovějších      stavebních průzkumů

10:00 Petr Kubín (KTF UK Praha): Legenda o bratru Hroznatovi / Vita fratris Hroznatae

10:30 přestávka

11:00 Hana Pátková (FF UK Praha): Hroznata v listině pražského biskupa z roku 1216

11:30 Pavel Trnka (Národní archiv Praha): Hroznata a úřad probošta v Teplé

12:00 Jan Kremer (Centrum medievistických studií AV ČR): Snaha o centralizaci řádu premonstrátů a jeho české kanonie na počátku 13. století

12:30 oběd

14:00 prohlídka kláštera

16:30 Tomáš Velímský (UJEP Ústí n/L): Česká nobilita doby Hroznatovy. Od družinných elit raného středověku k vrcholně středověké pozemkové šlechtě

17:00 Dariusz Karczewski (Uniwersytet w Bydgoszcy): Początki zakonu Premonstratensów w Czechach i Polsce na tle porównawczym

18:00 nešpory o bl. Hroznatovi v klášterním kostele

19:00 večeře u táboráku v klášterní zahradě

středa 20. září

8:00 tercie v klášterní kapli

8:15 snídaně

9:00 Miroslav Herold (KTF UK Praha): Hroznata v humanistické a barokní literatuře

9:30 Jana Oppeltová – Robert Mečkovský (FF UP Olomouc): Obrazové cykly věnované bl. Hroznatovi a sv. Norbertovi v tepelské kanonii a jejich tvůrce laický bratr Lukáš Kilián Wolf (1682-1749)

10:00 Karel Řeháček (SOA Plzeň): Jaroslav Václav Vacek (1865-1935) – tepelský premonstrát ve službách českého národa

10:30 závěrečné slovo

11:00 Výlet do Starého Hrozňatova, na Loretu a Hohenberg (provádí Vilém Knoll /FP ZU Plzeň/)

Ubytování

Ubytování

Ubytování pro přednášející bude hrazeno na náklady pořadatele. Bude zajištěno v Hotelu Klášter Teplá a pohostinkách přímo v klášteře.

Přednášejícím a ostatním zaregistrovaným účastníkům pokoje zarezervuje pořadatel. Bližší informace účastníkům poskytneme po příjezdu.

Pokud si přejete zajistit pokoj, kontaktujte přímo recepci Hotelu Klášter Teplá, standardní cena za noc se snídaní je 690Kč:

web: http://www.hotelklastertepla.cz

tel. +420 608 113 388

e-mail: recepce@hotelklastertepla.cz

Stravování

Stravování pro přednášející bude hrazeno na náklady pořadatele. Pro ostatní zájemce bude cena ještě upřesněna. Snídaně formou klasického bufetu, oběd s výběrem ze tří jídel, večeře formou grilování a opékání na ohni za klášterním rybníkem.

S ohledem na to, že se v září již brzy stmívá a večer je chladněji, doporučujeme všem účastníkům vzít si kapesní svítilnu a teplé oblečení.

 

 

Registrace

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na koordinátorku Michaelu Falátkovou (KTF UK Praha): konferencetepla@gmail.com, tel: 608 520 658